Inne informacje

Konkursu na dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach

 

Konkursu na dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach
- CZYTAJ, załącznik

Poszukujemy bibliotekarza

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM KULTURY

W DUSZNIKACH

 

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 

 

BIBLIOTEKARZA

 

 

Kandydat musi spełniać następujące wymogi:

- posiadać co najmniej wykształcenie średnie bibliotekarskie,

- doświadczenie zawodowe,

- znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

- kreatywność i chęć rozwoju zawodowego,

- zdolności organizacyjne.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

- podanie o pracę,

- życiorys (CV),

- kwestionariusz osobowy,

- dokument poświadczający wykształcenie,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Informacje o proponowanych warunkach pracy i płacy udziela:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach- Bogdan Buda

tel. 0-61/ 2919416

 

Oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

należy składać osobiście lub drogą pocztową do kadr do dnia  16-12-2005r.           na adres:

 

Gminne Centrum Kultury

ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki

pokój nr 12