Jesteś tutaj:   

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Duszniki

  część działki nr ewid 883/33 obręb Duszniki. 
   część działki nr ewid. 418/17 obręb Grzebienisko
   część działki nr ewid. 595 obręb Duszniki
   część działki nr ewid. 441 obręb Podrzewie
   część działki nr ewid. 469/2 obręb Grzebienisko
   Informacja - wykaz - prasa