Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Podrzewie, dz. 535/4

  Podrzewie, działka nr ewid. 535/4
  Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu