ROK 2020

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXIII/169/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Duszniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - TEKST

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXII/160/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XXII/161/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny,TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Sarbia, TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie:zasad ustalania i przekazywania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Dusznikach z budżetu Gminy Duszniki kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikających z cząstkowych deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawianych przez ten Zakład, TREŚĆ