Uchwały 2006

UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI

z 2006 roku 

Nr 11

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
Lista wiadomości