Protokoły Komisji Rolnictwa i Budżetu

Protokoły 2020

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ośchrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 16 stycznia 2020 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 20 lutego 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki  z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 6/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokoły 2019

PROTOKOŁY KOMISJI ROLNICTWA I BUDZETU 2019 ROK

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I BUDŻETU w 2019 roku-TEKST

Protokól Nr 1/2019 z dnia28 stycznia 2019 r.- TEKST

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 22 lutego 2019 r. - TEKST

Protokół Nr 3/2019 z dnia 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół Nr 4/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. - TEKST

Protokół Nr 5/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.- TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 12 marca 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 19 kwietnia 2019 r. -TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 24 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rewizyjną oraz z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 23 września 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 18 października 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 22 listopada 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 11 grudnia 2019 r. TEKST

Protokoły 2018

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy z 10 grudnia 2018 r. - TEKST