Protokoły Komisji Rewizyjnej

Protokoły 2019

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ w 2019 roku- TEKST

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. - TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - TEKST,  załącznik

3. Protokół Nr 3/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. - TEKST

4. Protokół Nr 4/2019 z dnia 7 maja 2019 r.-TEKST, OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM, SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

5. Protokół Nr 5/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. - TEKST

6. Protokół Nr 6/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.- TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 12 marca 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz z Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z 27 maja 2019 r. - TEKST

Protokoły 2018

 Protokół  wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 10 grudnia 2018 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wpólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z 17 grudnia 2018 r. - TEKST